Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok

Ungdomspsykiatrisk avdeling er et utrednings- og behandlingstilbud innen psykisk helsevern for ungdom mellom 13-18 år. Avdelingen er en døgnbehandlingsinstitusjon, og er et tilbud til all ungdom fra Finnmark og til samiske ungdommer fra hele landet.

Avdelingen er et tilbud til ungdom som har problemer av alvorlig karakter som:


- Spiseforstyrrelser
- Psykoser
- Angst/depresjoner
- Tilpasningsvansker
- Selvskading
- Rus- og selvmordsproblemer

Hver ungdom får sitt eget behandlingsteam som består av psykiater, psykologspesialist, spesialpedagoger og miljøterapeuter med ulik fagbakgrunn. Avdelingen har egen kokk som via matlaging vil bruke kommunikasjon og samhandling som en del av behandlingen. Behandlingstilbudet tilrettelegges ut fra ungdommens individuelle behov.

 

Vi baserer vår tenkning på 4 grunnpilarer:
• Miljøterapi
• Individualterapi
• Familiearbeid
• Nettverksarbeid
 
Ved avdelingen vil vi fokusere spesielt på det samiske perspektivet, blant annet gjennom ulike aktiviteter både inne på avdelingen og ute i naturen. Aktuelle aktiviteter kan være duodji, bærplukking, fisketurer m.m.

 

Skolen drives av Finnmark Fylkeskommune og Lakselv videregående skole har  det faglige ansvaret. Skolens spesialpedagoger samarbeider med behandlingspersonalet, og er i nær kontakt med lærer på ungdommens hjemmeskole. Skolen gir tilbud til barn og ungdom i skolepliktig alder, samt til ungdom som går i videregående skole.

Alle innleggelser hit skjer på frivillig grunnlag.  Avdelingen tar ikke imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp eller tvunget psykisk helsevern. Innleggelsestiden er i utgangspunktet 1-8 måneder, men vil bli individuelt tilpasset. Avdelingen har 6 behandlingsplasser, hvorav to av plassene er forbeholdt samisk ungdom.

 

Øyeblikkelig-hjelp funksjonene ivaretas fortsatt av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) på UNN i Tromsø.

Vi anbefaler at poliklinisk utredning og behandling er forsøkt før henvisning. Skriftlig henvisning må komme fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) eller PUT (Samisk Psykiatrisk Ungdomsteam).

Søknad sendes til:
Ungdomspsykiatrisk avdeling
SANKS
Postboks 4, 9735 Karasjok 
 
Besøksadresse:
Stuorraluohkká 35, 9730 Karasjok
Tlf: 78 46 95 90
Fax: 78 46 95 51

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut