Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller.

 
Hvordan oppnår du generell studiekompetanse?

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 innen studiespesialiserende utdanningsprogram.

 
 
 
 

 

Spesiell studiekompetanse

Noen studier stiller i tillegg krav om spesiell studiekompetanse, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag). Enkelte studier har opptaksprøve.

 

 

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut