Hvis du er glad i å lese god litteratur, er interessert i kulturkunnskap, og vil videreutvikle ferdighetene dine i engelsk, er dette faget for deg!
2011-02-22
Gode engelskferdigheter blir mer og mer viktig i dagens samfunn. Programfaget gjør at du får økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og kultur. Dette kan åpne dører til mange land som bruker engelsk for å kommunisere på tvers av landegrenser.
2011-02-22
Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger.
2011-02-22
Sosiologi og sosialantropologi er samfunnsfag som skal hjelpe deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. I samfunnsfagene er det viktig å ha en spørrende holdning til det du ser rundt deg. Samfunnsfagene forsøker å finne svar på hvordan samfunnet er bygget opp og hvorfor vi oppfører oss som vi gjør.
2011-02-22