Programfaget skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfaget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.
2011-02-22
I opplæringen legges det vekt på praktiske øvelser for å styrke forståelsen av lærestoffet. Opplæring av gode arbeidsrutiner i laboratoriet blir det også lagt stor vekt på.
2011-02-22
Sammen med de andre realfagene er biologi med på å øke forståelsen og forstå betydningen av de utallige organismer og prosesser vi finner i naturen. Biologi er et praktisk fag der det legges stor vekt på å forstå faget nettopp ved å gjøre.
2011-02-22
Mange av elevene ved vår skole ønsker å ta faget fysikk. I opplæringen legges det vekt på å konkretisere teorien gjennom praktiske elevøvelser.
2011-02-22

Matematikk er et fellesfag på alle utdanningsprogram skolen. Elevene kan velge mellom variantene 1P(praktisk) og 1T(teoretisk). På studiespesialisering er det obligatorisk med minimum 8 timer matematikk - 5timer på VG1 og 3 timer på VG2.

2011-02-22