Fagopplæringskoordinator for Porsanger, Lebesby, Gamvik og Karasjok:
Stig Jostein Pedersen
Epost: stig-jostein.pedersen@ffk.no
Telefon: 78965517, mobil 91310893


Kontor: Avdeling TI Lakselv videregående skole

Kontortid: Fredag 0830-1500
Se også informasjon på  Finnmark fylkeskommunes nettsider om opplæring i bedrift.

2013-03-14
FREDRIK-foto-Kari Bjørkli Thomassen

Tekst og bilde: Kari Bjørkli Thomassen

Nå er det tid for yrkesfagelever å søke lærekontrakter i bedrifter. Mange av lærefagene er svært populære og søkerne må nå gjøre en iherdig innsats for å få plassene de aller helst vil ha. Hvordan skal man så gå fram for å skaffe seg læreplassen man drømmer om?

2014-05-19