pcsymbol
Leieavtalen for elev-pc skrives ut og signeres av foresatte i to eksemplarer. Leveres eller sendes skolen. PC leveres ikke ut før kontrakt er klar. Linda Nicolaisen på administrasjonsbygget er kontaktperso, e:post linda.nicolaisen@ffk.no
reglerthumb

Ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslova §§ 3-7, 3-8 og §§ 3-5, 3-6, 3-7 i forskrift til opplæringslova. Ordensreglementet gjelder fra 1. august 2011 etter administrativt vedtak av fylkesopplæringssjefen.

2010-05-02