Kontakten mellom skolen og hjemmet

samarbthumbLakselv videregående skole ønsker å vektlegge kontakten og samhandlingen mellom skole, elev og foresatte. Dette gjør vi ved at skolen tar initiativ til å etablere den første kontakten med foresatte for å skape positive relasjoner. Målsettingen er at alle foresatte skal bli kontaktet av kontaktlærer innen 15. september. Parallelt gjennomføres den første oppstartsamtalen med eleven.

Før skolestart inviteres foresatte til borteboende elever til et møte på skolen. Der etableres det første møte med elevens kontaktlærer, samtidig som foresatte og elever får hilse på skolens ledelse og miljøarbeider.

Det avholdes to foreldere/foresatt møter for vg1 og vg2 elever; det første skal avholdes innen september og det andre innen utgangen av februar.

Foresatte/foreldre oppfordres til å ta kontakt med kontaktlærer eller andre ved skolen dersom du/dere lurer på noe.
 

Skolearena

Så lenge eleven ikke er har fylt 18 år så har foreldrene mulighet til å sjekke karakterer og fravær i skolearena. Elevene skal ha passord og brukernavn, men spør kontaktlærer hvordan dette fungerer hvis det er uklart.

Mobilskole
Foreldre og foresatte til elever under 18 år skal få beskjed via systemet mobilskole når eleven ikke kommer på skolen. De kan gratis kontakte skolen og kontaktlærer via kodene. Det forutsetter at korrekt mobilnummer er gitt til skolen. Informasjon om bruk av mobilskole ligger her 

 

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut