Kampen om læreplassene

Tekst og bilde: Kari Bjørkli Thomassen

FREDRIK-foto-Kari Bjørkli Thomassen

Nå er det tid for yrkesfagelever å søke lærekontrakter i bedrifter. Mange av lærefagene er svært populære og søkerne må nå gjøre en iherdig innsats for å få plassene de aller helst vil ha. Hvordan skal man så gå fram for å skaffe seg læreplassen man drømmer om?

Etter 2 år i skole er nå fylkets yrkesfagelever klare for 2 spennende år som lærlinger ute i bedrift. Søkertallene viser at det er 447 søkere som nå ønsker seg en læreplass i Finnmark.

Opplæringsavdelinga har etter søknadsfristen startet formidlingsprosessen. Dette betyr at navn på alle som har søkt om læreplass er sendt ut til Opplæringskontor og lærebedrifter. Opplæringskontorene og lærebedriftene vil framover kontakte aktuelle søkere for intervju og tilbud om kontrakt.

Ta kontakt selv, og tidlig

Likevel er det svært viktig at søkerne tar fram egen CV og selv kontakter aktuelle bedrifter og opplæringskontor. Fredrik Bietilæ er en av de som vet hvor viktig nettopp dette var for å få læreplassen han ønsket seg.

Fredrik Bietilæ har tre måneder igjen av sin læretid og anbefaler ikke å sitte på gjerdet og vente på at opplæringskontoret skal ta kontakt.

- Jeg tok direkte kontakt med IT-sjefen, og hadde lærekontrakten min klar i mai. Hadde jeg ventet ville jeg kanskje møtt mer konkurranse om plassen, sier Bietilæ. Han er lærling ved IT-seksjonen i Finnmark fylkeskommunes sentraladministrasjon, og søkte læreplass her siden klassekamerater hadde skrytt av arbeidsplassen etter utplassering. Da gikk vardøværingen IKT på Vardø videregående skole.

Stå på
Nå søker han på jobber, samtidig som han vurderer å ta høyere utdanning til høsten. Som en siste anbefaling til ungdommer på vei ut i lære sier han følgende:

- Jobb godt med skolearbeidet helt frem mot slutten, stå på og møt forberedt når du skal på intervju.

Alle kan ta direkte kontakte med aktuelle bedrifter eller aktuelle opplæringskontor. Nederst finner du en liste over tips til kandidater som søker etter lærekontrakter med bedrifter.

Fagopplæring i skole

For de søkerne som opplever å ikke få seg læreplass innen 1. september, er fylkeskommunen pliktig å tilby et Vg3 fagopplæringsløp i skole. Dette betyr et ettårig fagopplæringsløp gitt i skole, og som fører fram til fag-/svennebrev. Noen slike tilbud kan være aktuelle å få til ved ulike skoler i Finnmark, mens noen tilbud kan tilbys i andre fylker.

Oppfølging

For søkere som ikke får læreplass eller hvor det ikke vil være aktuelt med fagopplæring i skole, vil få tett oppfølging av både fagopplæringskoordinatorer og oppfølgingstjenesten ved de videregående skolene.

Finnmark over landsgjennomsnittet

Vi har svært mange dyktige lærlinger i fylket, og statistikken viser at over 90 % av de som går opp til fag-/svenneprøve i fylket, består. Her ligger Finnmark godt over landsgjennomsnittet.

Tips på veien mot lærekontrakt

 1. Lag en god og kort CV som beskriver hvilken utdannelse og arbeidserfaring du har. Ta med hvilke bedrifter du for eksempel har vært utplassert i faget PTF (Prosjekt til fordypning).
 2. Finn fram til aktuelle lærebedrifter
 3. Ta tidlig kontakt med lærebedrifter. Mange tilsetter lærlinger før sommerferien.
 4. Ta kontakt med opplæringskontor
 5. Ta kontakt med fagopplæringskoordinator på skolen din. De kan gi deg veiledning når du skal søke læreplass.
 6. Følg med i utlysninger. Mange lærebedrifter lyser ut ledige stillinger som lærling. Følg med i lokalaviser, NAV og ellers internett.
 7. Skriv en målrettet jobbsøknad til bedrifter du vil jobbe for. I søknaden bør du få med hvorfor du velger nettopp denne bedriften, og hvor i bedriften du ønsker læreplass.
 8. Vær godt forberedt til intervju. Når du blir kalt inn på jobbintervju så betyr det at arbeidsplassen er interessert i deg. Kle deg nøytralt, møt presis og slå av mobiltelefonen.
 9. Dersom du har behov for tilrettelegging i opplæringen så opplys om dette.
 • Myspace
 • Tips en venn
 • Skriv ut