Inntak til universitet og høyskoler

Til høyere utdanning som hører inn under Samordna Opptak, er generell studiekompetanse i de fleste tilfeller tilstrekkelig for opptak. Enkelte utdanninger krever opptaksprøve eller praksis. Nedenfor en oversikt over noen av de mest etterspurte utdanninger som har krav om spesielle programfag fra videregående skole

Medisin:

 Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) + Fysikk1 + Kjemi1+2

 Samme regler for tilleggsutdanning som andre grunnutdanninger

Veterinær:

 Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) + Kjemi2

Odontologi:

 Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) +Fysikk1 + Kjemi2

Farmasi / Reseptar:

 Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) + Biologi1 / Fysikk1 / Kjemi1

Bioingeniør:

 Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) + Biologi1 / Fysikk1 / Kjemi1

Sivilingeniør:

Matematikk R2 + Fysikk1

Karakter 4 eller bedre i matematikk

Sivilarkitekt:

Matematikk R2 + Fysikk1 (NTNU)

Opptaksprøve (AHO)

Informatikk (integrert masterstudium):

Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) + Fysikk1

Siviløkonom:

Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2)

Samfunnsøkonom (integrert masterstudium):

 Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2)

Lektor- og adjunktprogram (integrerte 5-årige lærerutdanninger):

 Krav om minimum 35 skolepoeng og karakter 3,0 i norsk og matematikk

Matematisk-naturvitenskapelige programmer:

Matematikk R1 / Matematikk (S1+S2) og enten Matematikk R2 / Fysikk2 /Kjemi2

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut