lakselv.custompublish.com

Til foreldre/ foresatte og elever på Vg1 og Vg2

Velkommen til møte torsdag 12. februar kl 1800:1930

Huskelapp W90_MH900335720

Lakselv videregående skole har gleden av å invitere dere til et møte for foresatte og elever. Vi har stor tro på, og god erfaring med, at et godt skole-hjemsamarbeid er helt nødvendig for å oppnå gode resultater og høy trivsel. Vår målsetting ved Lakselv vgs er at alle elever skal ha et godt læringsutbytte samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling.

Program:
1800:1830 Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen
• Presentasjon av skolen
Resultater og muligheter ved Lakselv vgs
• Skole/hjem samarbeid

1830:1930 Klassevise møter m/ avdelingsleder, kontaktlærer og faglærere
• Veien videre
• Klassemiljø
• Samtaler med kontaktlærer/faglærer

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.


Vel møtt!


Med vennlig hilsen
Lakselv videregående skole


Sylvi Josefine Johnsen
rektor

 

 

 

 

  • Myspace