samarbthumb
Lakselv videregående skole ønsker å vektlegge kontakten og samhandlingen mellom skole, elev og foresatte. Dette gjør vi ved at skolen tar initiativ til å etablere den første kontakten med foresatte for å skape positive relasjoner. Målsettingen er at alle foresatte skal bli kontaktet av kontaktlærer innen 15. september. Parallelt gjennomføres den første oppstartsamtalen med eleven.

2010-05-02
skolearena

For å få tilgang til opplysninger om fravær i SkoleArena og automatisk varsel ved fravær kan du registrere deg som foresatt. Dette gjelder foresatte for elever under 18 år.

2013-09-05
skolearena
Den elektroniske karakterbok. Her finnes informasjon om karakterer, fravær og orden/oppførsel.
2010-04-23