logothumb[1]

Oppfølgingstjenesten er for ungdom som har rett til videregående opplæring, og som ikke er i opplæring eller i arbeid. Oppfølgingstjenesten kan gi tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.

2010-11-02
reglerthumb

Helsesøter ved skolen heter Jill Trude Mikalsen.
Kontor er på annekset ved siden av kantina.
Telefon: 93419579

Kontortid : Kommer ved skolestart.
Beskjed om kontordag legges på skolens infoskjermer. Miljøarbeider legger ut melding på Facebook.
 

2011-03-18
profilethumb
Grete Nilsen informerer og gir råd angående yrkesvalg og videreutdanning. Orienterer om lån og stipend og gir råd angående faglige og sosiale vansker på og utenfor skolen.
2010-04-16
profilethumb

Reidunn Hesjevik gir sakkyndige vurderinger,veiledning og hjelp i forhold til faglige, sosiale og emosjonelle vansker. PP-rådgiver jobber overfor enkeltelever, foresatte, lærere og skolen som helhet.

2010-04-16
profilethumb

Rune Skanke har ansvar for spesialpedagogiske tiltak, IO-planer og spesialundervising.

Telefon: 78  96 54 62 / mobil 90 15 30 46

 

2010-04-23
profilethumb

Marthe Eliassen er miljøarbeider. Hun har kontor på avdeling HO/MK, i første etasje første dør til venstre for hovedinngang.

2010-04-16