Elevråd skoleåret

Når elevrådet for skolåret er valgt, legges navn på klassenes representant og vara

Innkalling til elevrådsmøter sendes ut på skoleepost og sms. Referat legges ut i Fronter Fellesrom for elever.

 

3PÅ

Elevrådsrepresentant

 

Vara

 
1SS    
2SS    
3SS    
1TIA    
2KT    
2IT    
1EL    
2EL    
1HO
 

 
1TI    
2AMA    
2BU    
1MK

 

 
2MK    

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut