Huskelapp W90_MH900335720

Rettledning og informasjon til eksaminander

Les informasjon angående eksamen for privatister.
http://www.udir.no/Spesielt-for/Privatister/
 

2014-10-15
Huskelapp W90_MH900335720

Privatistweb er åpen for oppmelding i perioden 1.januar - 1. februar for eksamen vår 2014.  En privatist er en som melder seg opp til eksamen uten å være elev i faget. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget, men avlegger en privatisteksamen for å dokumentere dine kunnskaper. NB! Merk at noen realfag, som Biologi 2, Fysikk 2 og Kjemi 2, krever at du melder deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen.

bibthumb

For privatister, lærlinger, praksiskandidater er  for 1.- 30. januar  og 1.- 15.september

2011-01-28