reglerthumb

Privatistweb

Frist for oppmelding til eksamen ved de videregående skoler:
Privatistweb er åpen for oppmelding i perioden 1.- 30. januar
og 1.-15.september.
 
For å melde deg opp må du:
- Registrere deg som bruker
- Registrere oppmelding i fag og motta KID-nr. som må brukes ved betaling av avgift
- Betale avgiften.
 
Oppmelding er godtatt når avgiften er betalt og registrert.
- Sjekke privatistweb jevnlig for eksamensdatoer mv.

For informasjon og oppmelding se www.privatistweb.no og www.ffk.no.
Det er viktig at du leser informasjonen på privatistweb nøye før du melder deg opp.
Skolen vil være behjelpelig med informasjon utover dette.
Vi gjør oppmerksom på at eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ved ønsket skole.

2010-04-22