Eksamen og oppmelding som privatist


For å melde deg opp må du:
1.Registrere deg som bruker
2.Registrere oppmelding i fag og motta KID-nr. som må brukes ved betaling av avgift
3.Betale avgiften innen frist.  Oppmelding er godtatt når avgiften er betalt og registrert.
4.Sjekke privatistweb jevnlig for eksamensdatoer mv.

Nærmere informasjon om privatisteksamen finner du på fylkeskommunens nettsider www.ffk.no og på www.privatistweb.no
og UDIR sine sider om privatiseksamen. http://www.udir.no/Spesielt-for/Privatister/
Merk: Dette gjelder kun privatister, ikke elever som skal ta ny eller særskilt prøve.
Dersom du trenger hjelp til å finne riktig fagkode, ta kontakt med Lakselv videregående skole ved Trond Hoven telefon 78 96 54 29.

Fagkoder finner du på lenken her 
 

Oppmelding
Oppmelding gjøres på www.privatistweb.no Du må betale med bankkort ved oppmelding. Det betales kr 403,- per eksamen dersom du ikke har tidligere standpunktkarakter eller eksamenskarakter i faget. Du betaler kr 826,- per avlagt eksamen dersom du har tidligere karakter i faget. I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, f.eks. en karakter for skriftlige og en for muntlige prestasjoner i faget, så betales det to prøveavgifter. Vær oppmerksom på at innbetalt prøveavgift ikke blir tilbakebetalt om du trekker deg fra eksamen.

Merk at noen realfag, sånn som Biologi 2, Fysikk 2 og Kjemi 2, krever at du melder deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen.

 

Læreplaner
 Alle privatister plikter å sette seg inn i læreplanene for de aktuelle fagene.
  Oversikt over læreplaner finner du her.

Oppmøte
Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 9.00 eksamensdagen. Husk på å møte opp i god tid (30 minutter før) og ta med gyldig legitimasjon.

Muntlig privatisteksamen foregår normalt etter at den ordinære skoledagen er over.
Datoer for de ulike muntlige eksamener fastsettes senere.

 

Eksamensplan for sentralgitt skriftlig eksamen våren 2014 finner du her.

Hjelpemidler
Det er ditt ansvar å ha med de hjelpemidlene som er tillatt. Les viktig informasjon om hjelpemidler her.

PC 
Lakselv  videregående skole tillater foreløpig ikke bruk av privat pc. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å låne en av våre pc'er på eksamensdagen.
 

Særskilt tilrettelegging
Dersom du trenger særskilt tilrettelegging ved eksamen må du søke skolen om dette. Du må legge dokumentasjon av nyere dato ved søknaden. Søknad må være eksamensskolen i hende senest 15. mars 2014.
 

Sensur 
Karakterene publiseres på www.privatistweb.no fortløpende. Muntligkarakterene publiseres normalt dagen etter eksamen
 

Klagerett
Etter opplæringslova har du klagerett på eksamenskarakterer. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klagen leveres skolen. Du må være klar over at klagebehandling ikke er det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan synes noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes, dersom klagenemda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.
 

Spørsmål
Ta kontakt angående oppmelding ved Linda Nicolaisen 78 96 54 50 dersom du:

- Ikke finner faget du ønsker å avlegge eksamen i listet under Lakselv.

- Har kompetansebevis/vitnemål fra Reform 94 (eller eldre) og ønsker å forbedre karakterer eller ta nye fag.

- Skal avlegge skriftlig eksamen på høgskole- eller universitetsnivå
  og ønsker å ha Lakselv videregående skole  som eksamenssted.

 

 

 

  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut