laptop575898270_b886af335d_m

Se på siden for  skjemaer for utfylling av kontrakt for elev-PC skoleåret 2014/15. Les mer for informasjon om priser for leie og utkjøp av skolePC.
Skjemaer.
 

2014-05-31
reglerthumb

Er  i kjeller på gamle kantine. I korthet går reglementet  ut på at elevene er ansvarlig for lånte læremidler.

  • De skal sette bokbind på bøkene.
  • Det er ikke lov å skrive i bøkene.
  • Bytter eleven fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret skal læremidlene umiddelbart leveres til skolebiblioteket.
  • For skoleåret 2014/15 er 19. juni 2015 siste frist for å levere inn lånte læremidler.
  • Bøker som er skadet eller ikke leveres tilbake vil det bli krevd erstatningsgebyr for. Det er kr. 500,- pr. bok.


 

2014-06-19
skoleskyss ffk

Alle som skal ha skoleskyss skoleåret 2014/2015 må søke om dette. Fra 1.juli er søknadsportalen åpen.

2014-07-02
W90_Lanekassen_175x175_mFace

Alle elever med ungdomsrett til videregående opplæring får utstyrsstipend, uansett hva foreldrene tjener. Husk at du må søke for å få stipendet!

2012-06-28
vigo logo 2013

Inntaket er nå overtatt av skolen, Ta kontakt for eventuelle ledige plasser.

2014-07-14

Foresatte og elever ønskes velkommen til møte fredag 29. august kl 1300. Oppmøte på kantina til info om skolen og til nystekte vafler. Deretter blir det møte med kontaktærere og faglærere. Vel møtt!

2014-08-29